หัวข้อ : มอบเกียรติบัตรให้กับผู้เรียน หลักสูตรระยะสั้น หลักสูตร ”คุกกี้” จำนวน ๓๐ ชั่วโมง ภายใต้โครงการออมสินสารพัดช่าง สารพัดอาชีพ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ
วันที่โพสต์ : 2024-04-11 17:09:19 ผู้โพสต์ : วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี

รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์