หัวข้อ : มอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีแก่นักเรียน นักศึกษาและครูผู้ควบคุมทีม ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566
วันที่โพสต์ : 2023-11-16 16:47:10 ผู้โพสต์ : วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี

รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์