หัวข้อ : วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องใน "วันปิยมหาราช" วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี
วันที่โพสต์ : 2023-10-24 16:34:14 ผู้โพสต์ : วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี

รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์