หัวข้อ : คณะกรรมการดำเนินงาน จัดงาน “มหกรรมหุ่นยนต์อาชีวศึกษา” การแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ระดับชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2567 ระหว่างวันที่ 12 - 16 มิถุนายน 2567 ณ ศูนย์การค้าเชียร ์รังสิต ชั้น 5 อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
วันที่โพสต์ : 2024-06-17 16:22:43 ผู้โพสต์ : วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี

รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์