หัวข้อ : เข้าร่วมโครงการส่งเสริมความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมเด็กก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน จากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุทัยธานี ณ หอประชุมอาคารอำนวยการ วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี
วันที่โพสต์ : 2024-06-17 16:20:51 ผู้โพสต์ : วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี

รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์