หัวข้อ : ประชุมรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ เพื่อปรึกษหารือในการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนาอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ กระทรวงศึกษาธิการ ประจำจังหวัดอุทัยธานี “ศูนย์CEC”
วันที่โพสต์ : 2024-06-17 16:17:20 ผู้โพสต์ : วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี

รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์