หัวข้อ : กิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ปรับภูมิทัศนริมแม่น้ำเจ้าพระยา ปลูกพันธ์ไม้สีเหลืองตลอดริมเขื่อนแม่น้ำเจ้าพระยา(ปลูกต้นทองอุไร) ร่วมกับสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุทัยธานี ณ ริมเขื่อนแม่น้ำเจ้าพระยา อ.เมือง จ.อุทัยธานี
วันที่โพสต์ : 2024-06-05 10:55:39 ผู้โพสต์ : วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี

รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์